Start

Notariusz Ewa Mojsa prowadzi Kancelarię Notarialną od 26 października 1993 r. w Białymstoku dokonując czynności prawnych przewidzianych ustawą prawo o notariacie.

Nasze czynności
Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, spośród którego można wymienić:

 • umowy sprzedaży;
 • umowy darowizny;
 • ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • akty ustanowienia hipotek;
 • akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania;
 • umowy zamiany;
 • umowy o dożywocie;
 • umowy działu spadku;
 • pełnomocnictwa;
 • poświadczenia dziedziczenia;
 • umowy majątkowe małżeńskie;
 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków;
 • umowy spółek;
 • akty poddania się egzekucji
 • legalizacja własnoręczności podpisów ;
 • sporządzanie wypisów, odpisów;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.